Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Chuyển nhà

Lại phải chuyển nhà nữa rồi đây
Nữ nhi yếu đuối lạc lưu này
Năm độ đôi lần nhà phải chuyển
Một mình gánh vác thật khó thay
Chai sần đau buốt khắp bờ vai
Bạn bè tùy đông nhưng đều bận
Tìm cái dịch vụ chuyển nhà đi
Dạo chơi GG tìm được cái
Minh Thành ư? Có được không
Ai đã biết gì cho hỏi với
Không giúp cái này giúp cái kia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét